Harten 5

Een denktank over de toekomst van de zakelijke dienstverlening.
Een proeftuin voor ideeën op weg naar een nieuwe wereld.
Een omgeving met 5 labels.

1

Accountants- en advieskantoor

operationeel

Een kantoor zonder personeel. Traditioneel opgezet qua kennis en kwaliteit. Modern wat betreft techniek en werken. Vooruitstrevend in advies en opleiden. 
Geen klanten maar cliënten.

2
Company Office

in ontwikkelingsfase

Ruimte om te ondernemen. Taken waar je als ondernemer pur sang, minder energie van krijgt (boekhouding, controlling, CFO, HR, legal, marketing, procurement, secretariaat, PA, enz.) kun je bij Company Office onderbrengen.

3
Family Office

in testfase

Niet alleen bewindvoering, curatele en executeur, maar ook beheer, allocatie en bescherming van familiebedrijf, familievermogen en familiewaarden alsmede estateplanning, privacy en risicomanagement. Eigenlijk alles behalve beleggen.

4
Academy

pending

"Education is not the learning of facts, but training te mind to think."(Albert Einstein).
Overdracht van kennis en ervaring staat centraal. Door samen te leren, leer je samen te werken. Vaak de basis van succesvolle netwerken. Een combinatie van technische innovatie en sociale innovatie.
Bedoeld voor ondernemers, de nieuwe MKB-accountant en gedreven studenten.

5
Community

building - experiment

De wijze waarop wij werken, ondernemen en leven verandert. Daarbij wordt het netwerksysteem steeds dominanter. In de traditionele kantoorsystemen waren alle functies beschikbaar en was know how geborgd. In de nieuwe - vaak kleinere - bedrijfsvormen moeten deze zaken anders georganiseerd worden.
Er is een community die zich specifiek richt op accountants, fiscalisten en adviseurs die nieuwe vormen van samenwerken zoeken

Contact

Postadres

Postbus 22013 
1302 CA  ALMERE

Telefoon

+31851304631

Bezoekadres

Almere:          Bolderweg 1

Aalsmeer:      Thailandlaan 6

Amsterdam:  coming soon